Актуално Какво ще се случи...

"Вятърничав", еп.134 (Diema Family) - какво ще се случи...

Добави коментар

Миран открива още едно доказателство, че майка му и Хазар са се обичали. Ярен казва пред цялото семейство, че Реян не е родна дъщеря на Хазар! Вижте още какво ще се случи в еп.134 на турския сериал "Вятърничав", който може да гледате на 15 юли 2021 по Diema Family от 22:00 часа.

В 133 епизод на турския сериал „Вятърничав“ Ярен заплашва дядо си, че ако не развали годежа ѝ с Харун, ще каже на Реян, че не е Шадоглу. Асланбей носят чеиза на Елиф в Шадоглу. Банката не дава кредит на Шадоглу, затова вземат пари от Харун. Азизе заплашва Султан...НА КРАТКО какво се случва в 134 епизод на "Вятърничав", който може да гледате от 22:00 часа на 15 юли 2021 по DIEMA FAMILY:

В къщата на баба Шукран Миран намира стар запис, доказващ, че Хазар и Дилшах са се обичали, а бракът ѝ с Мехмед Асланбей е бил по принуда. Ярен разкрива пред цялото семейство, че Раян не е родна дъщеря на Хазар.
Текст от potv.bg
Гюл, Реян и Миран

Гюл, Реян и Миран

Миран открива още едно доказателство, че майка му и Хазар са се обичали

След като Хазар поговори с Гюл и обясни, че Миран я обича, двамата пристигат в дома на баба Шукран. Гюл казва на Миран, че малко му е била сърдита, но ако обещае, че няма повече да крещи, то тя ще му прости...., защото се разстройства повече, когато не се вижда с него. Миран ѝ обещана, а Гюл радостна го прегръща и му казва, че много го обича!

Шукран пита Хазар, няма ли да влезе, а той ѝ казва, че само е довел Гюл, но тя му отвръща, че няма да го пусне, докато не изпият по един чай! Хазар търси с поглед Миран, а той с жест му казва, че е съгласен с баба си...

- Хей, татко виж, колко мъничък дом, като за пиленца, казва Гюл на баща си и пита баба Шукран, дали може да разгледа къщата, но Реян ѝ казва, че всички ще стоят в тази стая, но баба Шукран ѝ разрешава да разгледа навсякъде...

Гюл с голямо любопитство разглежда стаите, а Миран идва при нея и я пита, дали е харесала стаята на майка му, а тя го разпитва за различните вещи в нея, но погледът ѝ попада на един стар касетофон и пита, Миран какво е това, а той ѝ отговоря, че ще ѝ покаже..., че на него може да слушат песни, а Гюл вика сестра си, за да потанцува с Миран...

В същото време Хазар виждайки снимките на Дилщах по стените и слушайки разказа на Шукран за дъщеря си, той си представя, какво е правила Дилшах: как прави закуска, чай, слуша музика, а след това вика майка си, а усмивката ѝ не слиза от лицето и грее като слънце.

Гюл намира касетките и си избира една от тях, а Миран ѝ казва, че след малко ще разберат какво има на нея... Гюл пита Миран, дали ще завърти сестра ѝ в танци, а Реян и казва, че сега не е време за това, Гюл пита сестра си, дали не са се скарали с Миран...

Миран ѝ отговоря, че не се сърдят, а тя ги пита, тогава защо не танцуват и хваща Миран за ръка и сестра си и ги събира и командвайки им казва да започват да тънцуват...

Текст от potv.bg

Миран и Реян изпълняват желанието на Гюл и започват да танцуват, но в един момент музиката спира и се чува гласа на Дилшах... идва и Хазар и изненадан казва, че това е гласът на Дилшах!

От записа разбират, че Дилшах си говори с Айля, която я съветва да напише писмо на Хазар, след като Насух е отказал да ѝ помогне...., а Дилшах ѝ отговоря, че се страхува от Асланбей, те може да сторят нещо лошо на Хазар. Айля я пита, какво смята, да прави, а тя ѝ казва, че не знае, а дори не знае, защо именно нея искат за невеста, след като тя дори не познава Мехмед Асланбей.... Азизе дори заплашила майка ѝ... Разбираме, че Дилшах се е виждала с Азизе и е казала, че обича Хазар..., а тя ѝ казала, че на нея ѝ е все едно... Дилшах казва, че се страхува, защото няма да ги оставят намира....

- Какво стана, защото станахте такива? - пита Гюл Хазар и Миран, който не са на себе си от чутото.

Миран е съсипан...., а Гюл го моли да не плаче, защото майка ѝ също е заминала, но ще се върне, така и неговата ще си дойде.

Миран прегръща Гюл...

Хазар казва на Миран, че не се е борил за любовта си, както той го е направил.

Шукран казва, че за всичко е виновна Азизе и тя е истинската убийца на майка му. Защото Асланбей насила извели Дилшах, а след това омъжили...

Миран казва на Хазар, че му е казал истината, че те са се обичали с майка му.... и той не е разделил майка му от баща му..., но Азизе Асланбей ги е разделила...


Всички тръгват за града, а Гюл моли баща си, да пътува с Миран и Реян...

Азизе разбира, че председателският стол отново ѝ се е изплъзнал, защото Шадоглу са внесли 20 милиона долара...

Текст от potv.bg
Реян, не е родна дъщеря на чичо!

Реян, не е родна дъщеря на чичо!

Вечерта Джихан казва пред цялото семейство, че Азат остава председател на компанията, а Харун също е помогнал...

Хандан казва, че ѝ това е минало, остава само да направят сватбата... В това време Харун пристига, а Ярен пита дядо си, какъв е неговият отговор, дали ще избере да я омъжи и изгуби сина си, или ще сложи край на годежа ѝ с Харун.

Харун се изправя пред Насух и му казва, че му носи всички документи за сватбата и след 3 дни ще се ожени за Ярен.

Насух се изправя и казва, че сватба няма да има!

Всички са изненадани, а Насух казва, че няма доверие на Харун и край!

Джихан и Насух се карат в двора, заради сватбата на Ярен, а отвънка Раян и Миран, които изпращат Хазар и Гюл чуват караницата, и влизат в имението, а Хазар пита брат си и баща си какво пак е станало, след това идва Харун и всички останали от семейството, и искат да знаят, защо Насух е против...

Реян се намесва и казва на дядо си, че Харун обича Ярен, защото той сам им го е казал, а Ярен казва на братовчедка си да не се бърка...

- Малко ли те е това, че ми отне, човекът, който обичам, ами сега искаш да склониш дядо, да ме даде за този, който не обичам!

Джихан хваща Ярен и ѝ ударя плесница...

Ярен поглежда дядо си, а след това в очите на Раян казва:

- Реян, не е родна дъщеря на чичо!

Всички онемяват от изненада от казаното от Ярен.

- Какоооо.... чуваме да вика Гюл
Текст от potv.bg
Ярен

Ярен


Ярен е много доволна от това, което направи...


Насух казва на Ярен да мълчи, а тя го пита, колко дълго още ще крият... и му казва, да каже ако е казала лъжа...

Ярен отива при брат си и иска, той да потвърди, че казва истината, защото тя знае, че той знае истината за Реян...

От чутото на Миран му става зле и присяда пред портата на Шадоглу...

След като Азат не проронва ѝ дума, Ярен застава пред чичо си и го пита, дали тя лъже или той ги е лъгал толкова време...

- Дъще, казва Хазар на Реян...
- Татко, отвръща му Реян....

Реян не може да повярва, че това е истина и излиза от имението, като тръгва безцелно, не чувайки, нито Шукран, нито Миран...

Миран не може да си прости, че заради Азизе е постъпил така с Реян, а тя дори не е Шадоглу... вади пистолет и тръгва нанякъде с автомобила си....

Текст от potv.bg
Реян не може да повярва

Реян не може да повярва

Шукран настига Реян и я моли да се приберат, да поговори с баща си, а тя ѝ отвръща, че няма къде да отиде...

Джихан иска да пребие дъщеря си, а Харун се застъпва за нея и казва, че тя не е виновна..., защото тя е казала, това което е трябвало да знае Реян.

Азат казва на Харун, че чичо му е трябвало да каже на Реян...

Ярен се изправя пред брат си и казва, че заради една, която дори не е от тяхното семейство, а тя, която е Шадоглу е трябвало да страда и продължава....

Хазар е бесен и казва на Ярен, че Раян е негова дъщеря, и тя заслужава да бъде Шадоглу повече от нея!

- От днес, ти няма да живееш под този покрив!

Хандан казва, че той не може да реши това и Ярен никъде няма да ходи! Джихан се изправя пред Хандан и казва, че след като брат му не може да реши, той като неин баща може, а Хандан застава пред дъщеря си и казва, че дъщеря ѝ не може да бъде наказана, заради тяхната лъжа!

- Стига! Ярен за нито една грешка не беше наказана! Знаейки, какво ще се случи с дъщеря ми, тя си мълчеше и Раян беше хвърлена в огъня, заради нея. Да! ти я защитаваш защото ти е дете, но Реян е моя дъщеря! И Ярен ще си тръгне от тази къща, а ако не си тръгне тя, то аз ще си отида!

Джихан казва на Азат да вземе сестра си и да я заведе в хотела и не иска повече, кракът ѝ да стъпи тук.

Ярен не иска да тръгва, защото е казала истината, а останалите са виновни.

Насух казва, че Ярен е права и я хваща за ръката!

Всички се молят Насух да я пусне, но той е непреклонен и казва, че Ярен ще седи до сватбата, там където ѝ е мястото!

Текст от potv.bg
Азизе и Миран

Азизе и Миран

Миран бесен пристига в къщата на Есма и насочва пистолет в Азизе и я пита, дали е знаела, че Раян не е дъщеря на Хазар Шадоглу?! А Азизе го пита, какво ще промени това?


Епизод 134 на турския сериал „Вятърничав“ може да гледате от 22:00 часа на 15 юли 2021 по DIEMA FAMILY
Текст от potv.bg
"Вятърничав", еп.135 (Diema Family) - какво ще се случи...

Вижте повече

"Вятърничав", еп.135 (Diema Family) - какво ще се случи...

Насух отвежда Ярен от имението на неизвестно място и я затваря там. Хандан е нервирана, че никой не е защитил дъщеря ѝ. Шукран се притичана на...

Интересно, нали? Споделете тази публикация с вашите приятели във Фейсбук и Вайбър

Интересно, нали? Споделете тази публикация с вашите приятели във Фейсбук и Вайбър

Още публикации за: Вятърничав , Вятърничав (Diema Family)

„Вятърничав“, еп.255 и 256 - ФИНАЛ - какво ще се случи...

„Вятърничав“, еп.254 (Diema Family) - какво ще се случи...

„Вятърничав“, еп.253 (Diema Family) - какво ще се случи...

„Вятърничав“, еп.252 (Diema Family) - какво ще се случи...

„Вятърничав“, еп.251 (Diema Family) - какво ще се случи...