Темата на Нова

"Темата на Нова": "Тримата братя и златното съкровище", събота и неделя, 13 и 14 август, 19:30 ч.

• От 0/5

Събота и неделя, 13 и 14 август, 19:30 ч.
тема: Тримата братя и златното съкровище
автор: Живко Константинов
оператори: Владислав Топчиев


В мразовитото утро на 8 декември 1949 г. тримата братя Павел, Петко и Михаил Дейкови копаят глина за тухли
  до тухларската фабрика „Мерул” край Панагюрище. Неочаквано под беловете им проблясва нещо. Глинестата земя се отхлупва и светлината огрява девет златни съда. Приказният 23-каратов златен сервиз с причудливи форми, датиран от края на 4 и началото на 3 век преди Христа, се появява отново на бял свят след хиляди години мрак.

Единственият оригинален запис с разказа на братята Дейкови, откриватели на съкровището, все още се пази в Златния фонд на Българското национално радио.

Живко Константинов62 години по-късно в Панагюрище малцина помнят мястото на великото откритие, което и до днес носи слава на страната ни по целия свят. Времето е заличило голяма част от някогашния пейзаж. Единственото нещо, което напомня за  близостта на мястото на откритото съкровище, е едноименната улица „Панагюрско златно съкровище”. Без водач  обаче едва ли някой от нас ще може да открие каквото и да било...

Повече от половин век след откриването на златните предмети един въпрос гложди внукът на един от тримата братя - Чие е Панагюрското златно съкровище...

Има ли политически интереси? Защо Пловдив завежда дело за съкровището? Защо съкровището може само временно да пребивава в НИМ? На каква сума е оценено Панагюрското златно съкровище? Застраховано ли е и на каква база? Има ли грешки в съхранението на златните предмети?...

Още за Темата на NOVA

12:30
04.04.2020
Темата на NOVA
19:20
05.04.2020
Темата на NOVA
12:30
11.04.2020
Темата на NOVA

Не пропускайте

ТВ анонси

Популярно в poTV.bg