Предавания Новини

Бизнес дневник

Добави коментар

Информационен блок “Бизнес дневник”, който се излъчва на всеки кръгъл час, 24 часа в денонощието, и се актуализира според динамиката на икономическите събития за деня.

Информационен блок “Бизнес дневник”, който се излъчва на всеки кръгъл
час, 24 часа в денонощието, и се актуализира според динамиката на
икономическите събития за деня. В рамките на “Бизнес дневник” се
излъчват рубриките „Корпоративна хроника”, „EBF събеседник”, „EBF тема”
и „Световна икономика”. Рубриките отразяват детайлно развитието на
значимите икономически събития от деня и включват коментар и анализ на
знакови личности по актуални теми.

Корпоративнa хроника
КОРПОРАТИВНА ХРОНИКА представя актуални новини за банковия,
финансовия и производствения сектор в страната. В нея може да се
информирате за излизане на нови компании на БФБ, за увеличаване на
капитала на дружествата, за отчетите на водещи компании в различни
сектори от икономическия живот, за пускане на нови услуги на пазара.

EBF събеседник
EBF СЪБЕСЕДНИК представя интервюта с представители на бизнеса и
властта по актуални теми. Гости са както успели бизнесмени и
ръководители на доказали се български и международни компании, така и
представители на изпълнителната и местната власт, финансовите
институции и неправителствените организации. Целта е от една страна да
се представи лицето на българския бизнес, а от друга - да се информират
бизнессредите за новостите в българското законодателство, данъчната
политика, кандидатстването за средства от европейските структурни
фондове и възможностите за подпомагане на малките и средни
предприятия.

EBF тема
EBF ТЕМА предлага на зрителите по-обширно представяне на събитията от
деня. Темата има за цел да предостави по-подробна информация по
ключови теми, дискутирани в общественото пространство в момента, които
засягат конкретно представителите на бизнеса и общините. Представят се
гледните точки на институциите, браншовите организации,
неправителствените организации по актуални теми от деня, засягащи
българската икономика и проблемите пред българския бизнес.

Световна икономика
СВЕТОВНА ИКОНОМИКА представя както информации за движението на
индексите на европейските, американските и азиатските пазари, така и
корпоративни новини. В рубриката се представят информации по сделки по
сливания и придобивания и инвестиции на големи компании. Представят
се и прогнози за развитието на икономиките на отделните държави.

Интересно, нали? Споделете тази публикация с вашите приятели във Фейсбук и Вайбър

Интересно, нали? Споделете тази публикация с вашите приятели във Фейсбук и Вайбър

Още публикации за: Бизнес дневник

Гост в централната емисия на телевизия ЕBF Сашка Павлова, мениджър продажби във "Face off Bulgaria"

Кои са най-желаните специалности сред кандидатстудентите в Нов Български Университет за тази година