Актуално Какво ще се случи...

„Вятърничав“, еп.175 (Diema Family) - какво ще се случи...

Добави коментар

Паметта на Хазар се връща и той си спомня всичко, че Мехмед се е самоубил. Появява се Фисун Асланбей, която казва, че Миран е син на Хазар. Вижте още какво ще се случи в еп.175 на турския сериал "Вятърничав", който може да гледате на 10 септември 2021 по Diema Family от 22:00 часа.

„Вятърничав“, еп.175 (Diema Family) - какво ще се случи...

„Вятърничав“, еп.175 (Diema Family) - какво ще се случи...

В 174 епизод на турския сериал „Вятърничав“ Махфуз потвърждава пред Хазар, че Миран е негов син, но също така му казва, че Раян е негова дъщеря. Аслан казва на Джихан, че Миран не е Асланбей и той е дошъл, за да сложи край на отмъщението на Азизе. Аслан споделя на баба си Азизе, че леля му Фюсун е жива.


Какво се случва в 175 епизод на „Вятърничав“, който може да гледате от 22:00 часа на 10 септември 2021 по Diema Family:

Аслан се преструва, че иска да се самоубие, за да може да остане в имението на Асланбей.

Паметта на Хазар се връща и той си спомня всичко, че Мехмед се е самоубил.

Азизе казва на Хазар да не разкрива истината на Миран и Раян, защото Дилшах е жива и я държи в ръцете си, но ако той каже на Миран, че е негов син, тя ще убие Дилшах.

Появява се Фисун Асланбей и проваля всички планове на Азизе.

Фисун казва истината на Миран, че той е син на Хазар Шадоглу и Дилшах, но Миран не може да приеме истината.
Този текст е копиран от pоTV.bg

Аслан се преструва, че иска да се самоубие, за да може да остане в имението на Асланбей.

- Ние сме семейство, Аслан – казва му Миран.
- Аз нямам семейство, аз имам само майка!

Азизе казва на Аслан, че го е отделила от тях, защото е искала да го защити. В този момента на вратата на имението на Асланбей се появява Хазар, който гледайки към Аслан, който е опрял пистолета в главата си и чуквайки молбите на Азизе да не го прави, си спомня, че Мехмед Асланбей се е самоубил.

Миран казва на Аслан да остави пистолета си и ако иска да живее в имението с тях, защото те двамата са брат.

- Ние с теб, не сме никакви!
- Аслан – опитва се да го спре Азизе.
- Какво, страх ли те е, бабо от това, което ще разкажа или тази игра ти е позната!

Миран се опитва да избие пистолета от ръцете на Аслан, а той виждайки, че няма шанс го пуска.

Хазар си спомня още неща от миналото, как Мехмед казва на майка си, че Хазар и Дилшах са се обичали в миналото, а той ги убил и се застрелва в главата.

- Аз си спомних – казва Хазар, но не влиза в имението на Асланбей.

Миран казва на Есма да приготви стаята на Гюнул за Аслан, защото той ще остане при тях.

Султан казва на Азизе да не се противи, защото Аслан ще живее пред очите и.

Паметта на Хазар се връща и той си спомня всичко, че Мехмед се е самоубил.

Паметта на Хазар се връща и той си спомня всичко, че не той е убил Мехмед, а Азизе е била там и знаела истината от самото начало, и му е откраднала сина...

Раян се притеснява, че Аслан е искал да се самоубие пред тях, но Миран и казва, че той е нямал да го направи, а просто е искал да остане да живее в имението. Той е видял как в банята Аслан е извадил куршумите от пистолета. Миран показва, че в пистолета на Аслан няма куршуми.

Раян казва на Миран, че Аслан е много опасен и трябва да отиде на лекар. Миран споделя на Раян, че Аслан имал план още от самото начало, но за да го разберат, трябва да го държат близо.

Хазар се връща вкъщи и пита Джихан, дали баща им е в стаята си, а Джихан му отвръща, че е мислел, че е с него. Хазар отново тръгва да излиза и им казва, че трябва да реши тази работа сам. Хазар го пита какво става, а Хазар му казва, че той си е спомнил, всичко, което се е случило онази нощ.

- Нито аз, нито татко сме стреляли в Мехмед! Аз си спомних, лежех прострелян, когато дойде Азизе, тя всичко знае, Мехмед гледайки майка си в очите, се простреля в главата.... Но преди да отида и да приключа с отмъщението с Азизе, ти Джихан, трябва да знаеш, че баща на Миран не е Мехмед, а аз.
- Какво?
- Миран е мой син! Той е наша кръв! Той е Шадоглу! - гордо казва Хазар на брат си.

Азизе отива при Аслан, който е със Султан и му казва, че много добре е излъгал Миран и го пита какво следва. Аслан казва на баба си, че всичко останало тя ще направи. В същото време Хазар се обажда на Азизе и казва, че я чака на гроба на Дилшах, защото иска да поговори с нея за Мехмед и Миран. Азизе излиза, а Султан е бясна на сина си и го пита, дали всичко е било игра, както казала Азизе.

Асие се объжда на Махфуз и му казва, че Аслан се е настанил в имението, а той какво мисли да прави. Той и отвръща, че ще чака Хазар, защото той няма да позволи нито на дъщеря си, нито на сина си да живеят в това имение. Асие го пита, ако нещата се объркат, той и казва, че тогава ще се срещне с Раян и ще и разкаже истината. Махфуз вижда Фисун Асланбей и от изненада си изпуска телефона.

Хазар се обажда на Раян и казва с Миран да дойдат на гроба на Дилшах.

Идвайки на гроба на Дилшах, Хазар вижда, че той е разрушен и разбира, че това е работа на Азизе. Зад гърба си Хазар чува гласа на Азизе, че той я е повикал, а тя е дошла, защото след като я повикал тук, работа та е сериозна! Хазар я пита защо е разрушила гроба на Дилшах, но е дошъл денят, в който тя трябва да отговаря за всичко, което е направила...

- Аз, знам, Азизе, чуваш ли ме! Аз знам, че Миран е наш син с Дилшах, а ти си убийца на Дилшах и сина си. Аз всичко си спомних! Ти също беше там! Мехмед се самоуби пред очите ти! Сега ще дойдат Миран и Раян и пред теб, ще чуят цялата истина!
Публикуването на този текст е без разрешение на рotv.bg
Азизе

Азизе

Азизе казва Хазар да не разкрива истината на Миран и Раян, защото Дилшах е жива и я държи в ръцете си, но ако той каже на Миран, че е негов син, тя ще убие Дилшах.

Но преди да каже каквото и да било Хазар на Миран и Раян, телефоните на Миран, Хазар и Азизе звънят.

На Азизе се обажда Фисюн Асланбей, на Миран Есма, която му казва веднага да дойде в имението, защото Фисун Асланбей е тук, а на Хазар се обажда Насух и му казва, че е в имението на Асланбей и той веднага трябва да дойде.

Миран казва на Азизе, че Фисун Асланбей, за която тя казвала, че е мъртва е в техния дом. Азизе се опитва да каже нещо, но Миран и казва да замълчи, защото той ще отиде и разбере всичко.

Миран, Раян, Азизе и Хазар отиват в имението на Асланбей. Миран се провиква, какво става, а Фисун му казва, че скоро всичко ще научи.

Този текст е копиран от pоTV.bg
Фисун Асланбей
Фисун Асланбей

Появява се Фисун Асланбей и проваля всички планове на Азизе

Азизе казва на Фисун да не набърква семейството ѝ, а да решава всички проблеми с нея.

Фисун пита Азизе, коя е тя, а тя и казва, че е Азизе Асланбей, но тя и казва, че тя никога не е била Асланбей, а е една крадла, която е оцапала това имение с лъжи и тайни.

- Ти, го открадна от нас, истинските Асланбей! Като гледам тук, освен мен има още един Асланбей и това е Аслан.

Миран пита Фисун, какво означава това? Фисун му отговоря, че ще разкаже, но малко трябва да почака. Първо трябва да си вземе нещо от Азизе, което тя не заслужава и взема брошката лъв от Азизе. Миран се изправя пред Фисун и ѝ казва, че дори да е сестра на покойния му дядо, тя не може така да се обръща и ѝ казва да върне брошката.

- Кой си ти, че да искаш от мен знака на Асланбей?
- Аз съм син на Мехмед Асланбей, затова искам брошката на баба обратно.
Този текст е копиран без разрешение от potv.bg

- Ти, не си син на Мехмед Асланбей! Миран, ти си син на Хазар Шадоглу и Дилшах! Това е истината, която Азизе криеше от теб!

Миран не може да повярва и пита Фисун, защо цапа името на родителите му и дори да е сестра на покойния му дядо, преди да я е изгонил, да се маха от тук.

- Миран, Миран – приближава се Хазар до сина си. - Ти също се махай! - Ти също! - сочи с пръст Миран Насух. - Не знам, каква игра играете, но се махайте от тук! - Кажи нещо! - казва Миран на Азизе. - Не мога... - тихо казва Азизе.
- Нищо не може да промени истината, Миран, Азизе, знае това! - намесва се Фисун.

Фисун дава две писва на Миран, едното в което Дилшах е написала, че обича Хазар, а другото написано под принудата на Азизе, че иска да се раздели с него.

- Азизе, мразеше майка ти, затова си играеше с живота ти! - казва Фисун.

Миран и връща писмата и казва, че не и вярва. Фисун ги пита, какво се е станало, те са и вярвали, защото са стигнали до истината благодарение на нейните бележки – намерил майка си, баба си, а сега е намерил себе си.

- Миран, тази жена, не само тебе пожертва, но и моето семейство. Тя използва родните си деца, за да си отмъсти!


Епизод 175 на турския сериал „Вятърничав“ може да гледате от 22:00 часа на 10 септември 2021 по DIEMA FAMILY
Публикуването на този текст е без разрешение на рotv.bg
„Вятърничав“, еп.176 (Diema Family) - какво ще се случи...

Вижте повече

„Вятърничав“, еп.176 (Diema Family) - какво ще се случи...

Фисун Асланбей казва истината на Миран, че той е син на Хазар Шадоглу и Дилшах, но Миран не иска да я приеме. Азизе е изгонена от...

Интересно, нали? Споделете тази публикация с вашите приятели във Фейсбук и Вайбър

Интересно, нали? Споделете тази публикация с вашите приятели във Фейсбук и Вайбър

Още публикации за: Вятърничав , Вятърничав (Diema Family)

„Вятърничав“, еп.184 (Diema Family) - какво ще се случи...

„Вятърничав“, еп.182 (Diema Family) - какво ще се случи...

„Вятърничав“, еп.181 (Diema Family) - какво ще се случи...

„Вятърничав“, еп.180 (Diema Family) - какво ще се случи...

„Вятърничав“, еп.179 (Diema Family) - какво ще се случи...