Инфо Цифрова ефирна тв

От аналогова към наземно цифрова телевизия

Добави коментар

Програма за реализиране на прехода от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.

Извадки от "Програма за реализиране на прехода от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване."

DVB-T, Ефирна цифрова телевизияЦифровото разпространение на радио и телевизионни програми e част от глобалната стратегия за бъдещето на електронно съобщителните технологии и платформи. Преминаването към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване е свързано с редица взаимно свързани проблеми, ограничения и предизвикателства от техническо финансово, културно и социално естество. Преходът от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване се осъществява от правителството с участието на държавните институции.

В Съобщение на Европейската комисия COM(2005)204 и Резолюция на Европейския парламент от 16.11.2005 г., относно ускоряването на прехода към наземно цифрово радиоразпръскване, се препоръчва държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) да осъществят до началото на 2012 г. окончателното спиране на наземната аналогова телевизия. В приетия с решение на Министерския съвет, План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, наричан по-долу за краткост Плана, се предвижда спиране на наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване до 31 декември 2012 г. Съгласно § 40 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за радиото и телевизията Министерският съвет осигурява прехода от аналогово към цифрово телевизионно и радиоразпръскване, като до 1 юни 2010 г. приема програма за реализирането му, която предвижда и мерки за подпомагане на социално слаби граждани.

В настоящия документ се  определят цели, мерки и конкретни действия, които трябва да се предприемат от страна на държавните институции за провеждане на широка осведомителна кампания сред гражданите на Република България, относно процесите и сроковете при въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България, инсталирането и използването на необходимата техника за приемането му, както и начините за подпомагане на социално слаби граждани и хора с увреждания.

...

Въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България е в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава-член на ЕС и в съответствие със Заключителните актове на Регионалната конференция по радиосъобщения RRC-06 на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) и за планиране на наземното цифрово радиоразпръскване и редица директиви, решения, препоръки, съобщения, заключения, резолюции и други документи на ЕС и МСД.

...

Важен елемент в прехода от аналогово към цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване е наличието на пазара на съответни приемници. В Република България се наблюдава масово предлагане на телевизионни приемници, както от големите търговски специализирани вериги за техника, така и от отделни магазини, а също и чрез интернет.

Продуктовата гама е много разнообразна, като телевизионните приемници в голямата им част са с LCD и плазмени екрани. По отношение параметрите им, свързани с обработката на сигналите, съотношението на приемници с и без приемник на DVB-Т е почти равно, като делът на приемниците с вграден DVB-T тунер с MPEG-4 (H.264/AVC) декодиране спрямо тези с DVB-T тунер с MPEG-2 е все още малък.

На пазара се намират и отделни приставки (STB – Set Top Box) с MPEG-2 и MPEG-4 декодиране.

По отношение на антените може да се отбележи, че на пазара се предлагат и портативни активни антени за DVB-T.

...

До 31 декември 2012 г. всички предаватели за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване следва да преустановят излъчването (Switch-off).

...

Пълния текст на програмата тук в MS Word формат.

Интересно, нали? Споделете тази публикация с вашите приятели във Фейсбук и Вайбър

Интересно, нали? Споделете тази публикация с вашите приятели във Фейсбук и Вайбър

Още публикации за: DVB-T , цифрова телевизия

Цифрово радиоразпръскване в България

Цифрова ефирна телевизия от 1 септември 2013

Три нови канала в мрежата на blizoo

Цифрова ефирна телевизия от 2013-та

Цифровизацията се отлага