Актуално Какво ще се случи...

„Наследство“ еп.17 (NOVA) – какво ще се случи...

Добави коментар

Икбал продължава с опитите си да изгони Сехер от имението. Полицията се появява в имението на Къръмлъ, защото срещу Яман е подадена анонимна жалба. Яман е сигурен, че Сехер е подала жалбата, а виждайки близката връзка на Сехер с Фърат, само потвърждават подозренията му. Вижте какво ще се случи в епизод 17 на турския сериал „Наследство“, който може да гледате от 12:30 часа на 11 април 2023 по NOVA.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

В епизод 16 на турския сериал „Наследство“ Селим идва в имението, за да се срещне със Сехер. Какво ще си кажат двамата? Как ще бъде приет от Яман?


НА КРАТКО какво се случва в епизод 16 на турския сериал „Наследство, който може да гледате от 12:30 часа на 11април 2023 по NOVA

Сехер разбира, че Селим е нападнат и си мисли, че това е работа на Яман.

Кираз не може да остане при приятелката си и решава да се върне при чичо Осман, като отново се дегизира на селско момиче.

Полицията се появява в имението на Къръмлъ, защото срещу Яман е подадена анонимна жалба.

Яман е сигурен, че Сехер е подала жалбата, а виждайки близката връзка на Сехер с Фърат, само потвърждават подозренията му.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

След като Икбал разбра, че хората, на които поръча да пребият Селим са си свършили работа отива и казва на Сехер, че иска да поръча някой неща от ресторанта на Селим, но той не си вдига телефона и се чуди, да не би той да ѝ се сърди, заради това, което е станало днес в имението. Сехер отговаря, че Селим не прави така, а Икбал я кара да му позвъни, защото тя го е повикала в имението и иска да му помогне.

Сехер звъни, но след като разбира, че телефона на Селим е изключен, тя се обажда в ресторанта и Баръш, помощникът на Селим ѝ казва, че някакви хора са го пребили. Селим взима телефона.

-Селим, как си, добре ли си? – пита Сехер.
-Да всичко е нормално, само драскотини – отговаря Селим.
-Той го направи, нали?
-Виж, Сехер, така няма да решим проблема, Яман Къръмлъ е опасен човек, да съобщим за него в полицията. И теб и племенника ти ще измъкнем от тази къща!
-Селим, да не си посмял! Ако отидеш полицията, аз няма да видя повече Юсуф!
-Тогава, какво ще правим?

Сехер се отдалечава от Икбал и казва на Селим, че скоро ще вземе Юсуф и ще се махнат от имението, но ако иска да ѝ помогне, трябва да не казва на никой за станалото и го моли да ѝ даде дума. Селим ѝ отговаря, че ще направи така като тя иска.

Икбал преструвайки се на загрижена я пита, как е Селим, а Сехер отговаря, че добре.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Сехер отива при Яман и го пита:

-Какво се опитваш да направиш, кога ще спреш да се отнасяш така жестоко с хората. Отношението ти към мен няма значение, защото аз съм готова да дам и живота за Юсуф, но Селим какво ти е направил? Всички си мълчат, защото се страхуват от теб, но аз няма да мълча! Ти си безмилостен към всички, като див звяр! Но, денят на справедливостта ще настане в най-скоро време! И в този ден ще взема Юсуф и ще си тръгнем от тук!
-Да видим какво ще направиш! – отвръща Яман с ледено изражение на лицето си.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Камерата ни показва Икбал и Зухал, които наблюдават караницата между Яман и Сехер от стълбите.

-Така ли мислиш да се отървеш от Сехер, с този малка кавга? – пита Зухал.
-За сега така! Ще видим какво ще стане, когато полицията дойде в имението?

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

В същото време Фърат разбира от колега в полицейското управление, че е постъпила анонимна жалба, че Яман Къръмлъ държи насила Сехер и племенника ѝ. Разбирайки това Али казва на колегите си, че отиват в имението на Къръмлъ.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Кираз се връща отново при чичо Осман, защото брат ѝ е заплашил приятелката ѝ, при която смяташе да остане. Тя отново се дегизира на селско момиче и се опитва да бъде внимателна, за да не може Али да я разпознае.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Сехер вижда през прозореца, че в имението влизат полицейски коли, а виждайки Фърат да слиза от един от автомобилите си мисли, че това е работа на Селим.

-Ами, ако онзи звяр разбере за това?! – говори си уплашена Сехер и тръгва да излиза, но в салона се засича с Яман.
-Защо изглеждаш така? Нещо с Юсуф ли е станало? – пита Яман.

В този момент на врата се звъни.

Дженгер отваря вратата, а Фърат му казва, че иска да се видят с Яман Къръмлъ. Камерата ни показва Икбал, която наблюдава от стълбите.

Яман излиза следван от Сехер и казва, че той е Яман Къръмлъ и ги пита какво има.

-Яман Къръмлъ, срещу вас е постъпила жалба! Вие държите насила Сехер и племенникът ѝ, а също така лошо се отнасяте към нея! – казва Али.

Яман поглежда Сехер и я пита, дали тя го е направила, като я пита, наистина ли я държи насила тук и лошо се отнася с нея.

Али се намесва и казва на Яман, че трябва да дойде в полицията, за да даде показания.

Яман без да каже нищо излиза, а Фърат се доближава до Сехер като ѝ казва да не се страхува, защото той е до нея и двамата излизат от къщата, а камерата ни показва Икбал, която се усмихва доволно.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Икбал отива при сестра си и ѝ казва, че полицията е била в имението, защото някой е подал жалба срещу него, а Яман си мисли, че това е Сехер и никога няма да ѝ прости.

-Какво ще стане, когато разбере, че жалбата не е от Сехер? – пита Зухал.
-Нека да отрича колкото си иска, защото няма как да разберат кой е подал жалбата! Сехер няма как да се оправдае и повече няма да остане в тази къща! – казва уверена Икбал, а Зухал поглеждайки към телефона си казва, че не разбира защо толкова се ядосва на тази селянка, на която Яман надали ще обърне внимание.

Икбал се нервира и казва на сестра си, да престане да се занимава с телефона си, а да се заеме сериозно със задача и се сближи с Юсуф, за да стигне до Яман.

-Ти трябва да станеш жена на Яман! Разбра ли ме! – казва бясна Икбал.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Сехер е в полицията при Фърат.

-Сехер, виж приех твоите писмени показания, но аз все още не съм убеден! Ние с теб сме като брат и сестра и ако има нещо, което не ми казваш?!
-Не! Фърат всичко е така както ти го разказах!
-Добре, кой е подал тази жалба? – ядосва се Фърат.
-Не знам кой е, но който и да е ме постави в много затруднено положение! – отвръща Сехер.
-Ти се чувстваш добре в имението, така ли?

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

В този момент в помещението влиза Яман. Сехер е с гръб към него и не го вижда.

-Фърат с мен всичко е наред! Там много добре се отнасят с мен. Дадоха ми много хубава стая, точно до стаята на Юсуф. Какво мога да искам повече? Юсуф има нужда от внимание и грижи, а г-н Яман ми е поверил племенника си! Той все още не знае, но ми е поверил най-ценното си нещо, което има!
-Значи, той не те държи насила? – пита Фърат.
-Как може да има такова нещо? Щях ли да си мълча?! Веднага щях да ти се обадя! Как да се оплаквам, като аз съм близо до Юсуф! Той ми е наследство от сестра ми и е всичко за мен!
-Г-н Яман, ако сте дали показания, може да си вървите! – обръща се Фърат към Яман. -Сехер също приключи!

Сехер и Фърът се прегръщат за довиждане пред пронизващия поглед на Яман.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Действието прескача в автомобила на Яман, където той пита Сехер:-По-лесно ли е да се оплачеш по телефона?

-Не разбирам!
-Не разбрах, защо се отказа от жалбата си? Изплаши ли се?
-Ако не мислех за Юсуф, а и ако аз бях се оплакала, то никога не бих направила крачка назад!
-Значи, за това, че се отнасям лошо с теб, ти би ми отмъстила?
-Аз не се интересувам как се отнасяш с мен? Но, не мога да се преглътна, това което направи на Селим!
-Той повече заслужаваше!
-Значи, не ти стига, това което направи?

Яман увеличава радиото в колата докрай.

Сехер спира радиото и му казва да ѝ отговори, честно ли е, да изпрати хора да нападнат Селим?!

Яман казва, че ако някога иска да накаже някого, няма да моли другите да го направят. Той ще го направи лично и е по-добре да не го ядосват.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Ивайло М. П., моля, не копирай материали от poTV.bg.

Действието прескача в имението. Яман влиза в къщата.

-Яман, защо тя е подала жалба срещу теб? – пита Икбал, но с изненада вижда Сехер, която влиза след него и веднага се коригира: -Ние много се притеснихме за вас! Нали няма да заведат дело срещу теб, заради тази жалба?
-Не! Няма проблем! Възникнало е недоразумение! – казва Яман, а Сехер се качва в стаята си.

Как ще се отърве Икбал от Сехер, след като планът ѝ не успя?

Предстои да разберем…

Интересно, нали? Споделете тази публикация с вашите приятели във Фейсбук и Вайбър

Интересно, нали? Споделете тази публикация с вашите приятели във Фейсбук и Вайбър

Още публикации за: Наследство

„Наследство“ еп.133 (NOVA) – какво ще се случи...

„Наследство“ еп.132 (NOVA) – какво ще се случи...

„Наследство“ еп.131 (NOVA) – какво ще се случи...

„Наследство“ еп.130 (NOVA) – какво ще се случи...

„Наследство“ еп.129 (NOVA) – какво ще се случи...