Актуално Какво ще се случи...

"Неразделни" - какво ще се случи в епизод 8

Добави коментар

Дживика и семейството ѝ пристигат в дома на Вирен. Вирен и Дживика провеждат откровен разговор. Вижте какво ще се случи в епизод 8 на индийския сериал "Неразделни", който може да гледате на 27 октомври 2021 от 13:30 часа по NOVA.

Дживика и семейството ѝ пристигат в дома на Вирен

Вирен е в кабинетът на дядо си. Казва, че трябва да говори с него за нещо важно. Дядото го моли да седне и го пита дали всичко е наред с него. Вирен започва да говори, но идва слуга и им съобщава, че семейството на Дживика е пристигнало. Вирен е шокиран. Дядото казва на слугата, че слизат. Той пита Вирен дали могат да поговорят по-късно. Вирен казва се съгласява.

Вирен слиза по стълбите. Дживика и баба ѝ вече са в хола. Вирен ги вижда. Дядото ги поздравява. Вирен все още е близо до стълбите. Двамата с Дживика се гледат един друг. И двамата са наранени. Дживика си спомня сцената, в която той казва: "Да приемам ли мълчанието ти като "да"?". Вирен отвръща поглед.

Манви поздравява дядото. Влизат чичо на Манви и Дабу. Пинки разговаря на английски с Дабу. Дядото извиква Вирен и го моли да се приближи. Той поздравява бабата. Дживика поглежда надолу, а по-късно и Вирен поглежда надолу, наранен. След това Манви поздравява Вирен и той ѝ отговаря. Членовете на семейство Вадера ги поздравяват. Майката на Вирен прегръща Дживика, а Вирен ги поглежда. Тя поздравява Дживика и ѝ казва, че изглежда прекрасно и синът ѝ е щастлив, че я има. Дживика поглежда Вирен, който с половин уста казва "да".

Дядото на Вирен иска Дживика да изпълни Лаксми пуджа с тях

Чичото на Вирен - Индер - идва и поздравява всички. Дядото им благодари, че са дошли в Чандигарх, а също така благодари на бабата, че им е позволила да направят сватбата там. Бабата отговаря, че са малко хората, които мислят толкова много за семейството на булката. Тя казва, че те дължат много на всички тях. Свамини казва, че е техен дълг да направят всичко това. Дядото моли бабата за разрешение да позволи на Дживика да изпълни Лаксми пуджа с тяхното семейство. Като чува това, Вирен е шокиран. Бабата казва, че Дживика вече е част от тяхното семейство. Дживика и Вирен се поглеждат един друг. Бабата казва, че бракът е само още един ритуал. Дживика ще присъства на тяхната пуджа. Вирен е тъжен и притеснен.

Всички се разотиват. Вирен и Дживика се сблъскват и се поглеждат един друг. Вирен се премества надясно, Дживика се премества надясно. Вирен я поглежда. Тя затваря очи. Вирен се движи. Тя минава покрай него и лелята на Вирен ги прекъсва. Манви идва, хваща Дживика за ръка и я отвежда вътре, докато Вирен ги гледа. Вирен си тръгва. Манви и Дживика се разхождат в коридора. Индер ги извиква и ги представя на Шлок, братовчеда на Вирен.

Манви е в стаята си и си мисли, че Вирен наистина се е разстроил от сестра ѝ и Дживика е тъжна. Манви ѝ говори и казва, че знае какво си мисли, а и тя също усеща, че Вирен се държи много странно. Дживика плаче и казва на сестра си, че той дори не я е погледнал нито веднъж. Всичко се е променило и тя не знае дали той ще се ожени за нея, или не. Вират идва да се срещне с Вирен и го пита дали е говорил с дядо им. Вирен отговаря, че не е имал възможност да го направи. Но той знае какво иска да направи. Манви пита Дживика за какво мисли. Ако е имало някакъв проблем, те нямаше да са тук за Дивали, а освен това дядото е помолил Дживика да се моли с тях.

Вирен казва, че не той е искал Дживика да се моли с тях. Вират казва, че това е добре, но е трябвало първо да каже на дядо. Ако му каже сега, ще има голям проблем. Вирен казва, че е искал да му каже, но не е знаел, че семейството на Дживика ще дойдат толкова скоро. Вират отговаря, че ако каже истината пред семейството на Дживика, не знае как ще реагират. Вирен се съгласява с това и казва, че е искал повече време, за да може да вземе правилното решение. Вират утешава Вирен. Той моли Вирен да поговори с дядо им.

Манви е решена да оправи нещата

Манви утешава Дживика, която плаче. Манви казва на сестра си, че не бива да губи време и трябва да поговори с Вирен насаме. Дживика отказва, като казва, че ако другите разберат, положението ще се влоши. Манви се съгласява и казва, че ще поговори с него, защото тя е тази, която е започнала тази бъркотия.

Манви търси Вирен из цялата къща. Отваря една врата, мислейки, че е на Вирен, но вместо това намира Вират да си сменя ризата. Тя веднага се обръща, но Вират я спира, като казва, че няма маниери дори да почука на вратата. Манви се извинява. Тя го моли да спре да манипулира брат си срещу сестра ѝ. Тя казва, че знае, че той е бил този, който му е казал за д-р Манан. Вират казва, че брат му не е глупав и може да мисли самостоятелно. Манви защитава сестра си. Те се шегуват за сватбата, докато някой не идва и не ги моли да слязат.

Вирен слиза по стълбите. От другата страна идва дядото и Манви се напряга, като ги вижда заедно. Дядото пита Вирен за какво е искал да говори с него. Вирен отговаря, че трябва да поговори с него насаме. Индер се намесва и дядото тръгва, като казва на Вирен, че ще поговорят по-късно. Манви вика Вирен и го пита дали може да поговори с него за минута. Свамини ги прекъсва и казва, че пуджата е на път да започне. Манви казва: "Моля”. Но Вирен си тръгва. Манви се чуди за какво Вирен иска да говори с дядо си.

Пуджата започва. Всички са седнали, Вирен е отпред, а Дживика седи до него. Вирен я поглежда. Той не е доволен. Продължават ритуалите на Пуджа. По време на ритуала ръцете им се докосват и те се взират един в друг. Те изпълняват арте заедно. Двамата се гледат един друг. Манви си мисли, че Вирен е много ядосан. Пуджата приключва.

Манви споделя на Вират, че тя е виновна за всичко

Манви плаче в коридора. Вират идва и отива да я дразни. Той я поглежда, а тя казва, че не може да гледа сестра си, когато е разстроена, намеквайки, че това, в което Вирен вярва, е глупост. Дживика няма връзка с д-р Манан. Всичко това се е случило заради нея, защото тя се опитвала да провали годежа. Казва, че тя е била тази, която е намесила д-р Манан насред всичко това и е създала цялата тази драма. Но по-късно е осъзнала, че Вирен е най-добрият партньор в живота, който сестра ѝ би могла да намери. На всичкото отгоре сестра ѝ много харесва Вирен. Манви казва, че преди да осъзнае всичко това, е направила много грешки и сега е безпомощна.

Вират има план да сдобри брат си и Дживика

Вират я пита защо е трябвало да чупи, а не да поправя. Тя му отговаря, че това е грешка по рождение. Той се усмихва и отговаря, че няма страшно, те ще оправят нещата заедно. Манви го поглежда. Той продължава, че той е бил този, който е казал на Вирен за д-р Манан. Той е разказал всичко на Вирен. Ако тя му бе казала всичко предварително, това нямаше да се случи. Той наистина харесва Дживика, но е имало малко объркване, което Манви сега е изяснила. Той моли Манви да не се притеснява и че всичко ще бъде наред. Той ѝ обещава. Като чува това, Манви е изненадана. Тогава Вират казва, че може да разкаже всичко, което му е казала, на брат си, но ще е по-добре, ако Дживика отиде и сама поговори с него. Манви пита как ще ги накарат да останат сами. Вират ѝ казва да не се притеснява, че ще го направят заедно. Двамата си стискат ръцете.

Дживика и майката на Вирен седят на дивана. Дживика ѝ подава подарък, като казва, че го е купила за нея и се надява да ѝ хареса. След това вика Шлок и го пита дали ще ѝ стане приятел. Шлок я пита защо да са приятели, когато тя скоро ще стане част от семейството му. Дживика му пожелава щастлив Дивали и му дава подаръка. Шлок го отваря и намира книгата, която винаги е искал.

Дживика вика Вират, пожелава му щастлив Дивали и му дава подарък. Той благодари и отваря подаръка. Статуя на бог е. Тя казва, че знае, че за него брат му е Рам, а той е неговият Лакшман. Вирен наблюдава. Вират си мисли, че Манви е права, Дживика е много добра. Вират и си мисли, че сега е моментът да изпълнят плана си. Вирен гледа Дживика.

Вират изпълнява плана си

Вират и Манви са заедно в коридора. Шлок върви пред тях. Вират казва, че има страхотна идея да направи дядо си щастлив. Шлок слуша разговора им. Вират знае, че той го слуша. Той продължава, като казва, че ще помоли дядо да му позволи да покаже цялата къща на Дживика. Това ще му даде две неща: той ще си помисли, че Вират се грижи добре за Дживика, и, че той трябва да бъде негов наследник. Манви е много объркана. Шлок бяга оттам. Вират смята, че всичко върви по план.

Всички са се събрали в хола. Дядо казва на бабата на Дживика да отиде и да разгледа терена, където ще се състои сватбата. Шлок влиза и иска разрешение да покаже на Дживика къщата, а Вират го следва. Шлок повтаря на дядо си думите на Вират. Междувременно Вират и Манви се усмихват. Дядото дава разрешение и също така го моли да вземе Вирен с тях. Дабу казва, че той също не е виждал къщата, както и Манви. Затова Вират казва, че трябва да покажат къщата на всички. Но Шлок изкрещява в отговор, че той ще им покаже. Той тича и държи Дживика за ръка.

Шлок показва първия етаж и ги оставя. Манви посочва една стая и пита Вират коя е тази стая. Той казва, че това е кухнята. Дабу мисли за нещо. Междувременно Вират казва, че има осем вида сладкиши. Дабу казва, че могат да продължат обиколката и без него и отива в кухнята. Така Вирен, Дживика, Вират и Манви остават сами.

След това те отиват в кабинета на дядото. Вират казва на Вирен, че е забравил нещо, и си тръгва. Вирен се опитва да го спре. Тогава Манви казва, че баба ѝ е възложила някаква работа и тя трябва да тръгва. Тя също излиза от стаята. В стаята остават само Дживика и Вирен. Двамата се поглеждат един друг. Вирен е на път да си тръгне, когато Дживика го вика и той спира. Тя казва, че знае, че той може да иска да спре сватбата и може да разбере защо. Тя казва, че може да приеме решението му за сватбата, но какво ще си помислят баба ѝ и чичо ѝ. След това се обръща и поглежда Вирен. Тя го моли да помисли какво решение ще вземе.

Вирен и Дживика говорят насаме

Дживика казва, че не знае как да го накара да повярва, че между д-р Манан и нея не е имало никаква връзка. Сега Вирен я поглежда. Тя продължава да казва, че д-р Манан е бил неин приятел и лекар, а Манви ги е дразнела само за забавление и между тях не е имало нищо. Тя се разплаква. След това казва, че той може да я попита защо не му е казала всичко това в Мусори, но не е имало какво да крие. Как би могла да каже нещо, когато не е имало за какво да се говори. Досега те не са си говорили толкова свободно. И двамата се гледат един друг. Тя му казва, че д-р Манан не е нищо в живота ѝ. Вирен я поглежда. Тя продължава, като казва, че иска да има бъдеще с него, но ако той все още има съмнения или въпроси... Тя не може да продължи, затваря очи и се разплаква. Вирен е тъжен.

Накрая той проговаря и казва, че досега е имал чувството, че може да прочете всекиго. Дживика го гледа с насълзени очи. Той продължава, като казва, че е решил, че няма да се ожени за нея. Иска да ѝ благодари, защото тя го е спряла да изгуби най-ценното нещо в живота си. Тя избърсва сълзите си и гледа надолу. Вирен пада на колене. Дживика е изненадана и малко смутена. Той казва, че е направил много голяма грешка и я моли за прошка. Дживика го моли да се изправи. Тя казва, че някой ще ги види. Вирен казва, че ако някой иска да ги гледа, нека го направи. Дживика поглежда към вратата. Изведнъж Вирен моли Дживика да се омъжи за него. Двамата се гледат един друг. Тя бавно поставя ръката си върху неговата и казва "да". И двамата се усмихват.

Отвън през прозореца Вират и Манви ги гледат и им вдигат палци. Вират казва, че трябва да тръгват. Свамини вика Вирен. Дживика се кани да си тръгне, когато той я хваща за ръката. Дживика се изчервява. Тя казва, че ги викат долу. Без да пуска ръката ѝ, той се връща при нея и казва, че не иска да си тръгва. Той казва, че знае колко важна е Манви за нея. След това хваща ръката ѝ и обещава, че връзката им ще остане същата. Казва, че тяхното щастие е негов приоритет. Тя му благодари. Свамини ги вика отново. Те тръгват.

Дядото казва, че днешната програма ще започне с игра на карти. След това Манви отвежда Дживика в един ъгъл и ѝ казва, че ѝ е казала, че всичко ще бъде наред. Дживека казва, че да, ако тя не беше там, щеше да е по-стресирана. Манви казва, че е хубаво да я види усмихната, и казва, че ще спечели и ще вземе всички пари. Дживика казва, че един проблем е решен, да не започва друг.

Играта на карти започва. Дживика не играе, а Манви сяда близо до Вират. Дядото казва, че Свамини е шампионка и никой никога не я е побеждавал. Това е семеен рекорд. След това те започват да играят.

Вират се опитва да види картите на Манви. Духа вятър и косата ѝ докосва лицето на Вират. Той затваря очи и киха, което кара Манви да се отдалечи. Манви казва, че той мами, като гледа картите ѝ. Той я пита какъв шампоан използва. Слугата пристига с чай, който Дживика поднася на всички. След това тя отива при Вирен и му носи кафе. Вирен казва, че не го иска. Но тя държи чашата при него. Двамата се поглеждат и се усмихват. Манви вижда това и е щастлива и благодарна на боговете.

Вирен печели на карти благодарение на Дживика

Дживика поднася кафето на Вирен и си тръгва. Вирен е изгубен в мисли, гледайки я. Вират побутва Вирен да играе. Вирен губи рунда. Следващият рунд започва с вдигане на залога. Майката на Вирен казва на сина си да накара Дживика да избере картите му. Срамежливата Дживика бавно избира карти. Свамини се подиграва на Вирен и му казва да се оттегли с печалбата си. Вират настоява Вирен да играе, но Вирен не се съгласява. Свамини разкрива картите си. Всички са сигурни, че Свамини е спечелила. Свамини моли Вирен да покаже картите си. Тя казва на Вирен, че иска да види картите, които е взела Дживика. Вирен се обръща към Дживика. Тя показва картите. Вирен печели и се обръща, за да я прегърне. Той почти я прегръща, но се спира навреме. Свамини се държи спортсменски след поражението си и казва, че така или иначе е спечелила, защото победата на Вирен е и нейна. Вирен добродушно взема печалбата си, подава ги на Свамини, като ѝ казва, че и тя може да сподели печалбата му, и я прегръща.

Двете семейства са навън и празнуват Дивали. Дядото запалва един бенгалски огън и я подава на другите. Вирен, който се взира в Дживика, обяснява, че това е обичай на тяхното семейство. След това семейството се настанява и започва да се наслаждава на фоервеките. Манви е неспокойна, тъй като иска сама да пукне някоя пиратка. Пакостливият Вират подтиква Манви да запали няколко пиратки. Манви с радост отива да запали пиратките, но Свамини я смъмря. Тя казва, че само слугите запалват пиратки, а те се наслаждават на спектакъла. Манви се чуди защо винаги прави такива гафове. Дживика изглежда съкрушена.

Вирен отвежда Дживика, за да ѝ покаже стаята си. Дживика е изненадана от портрета на семейството си, окачен на стената. Дживика е трогната от загрижеността и грижите му. Младоженците споделят вижданията си за бъдещето. Когато Дживика казва, че трябва да си тръгва, Вирен отвръща, че не иска да я пусне точно сега. Дживика обещава, че утре ще бъде с него, и се обръща да си тръгне... Вирен хваща шала ѝ и я спира. Дживика най-накрая си тръгва.

Вират се обръща към Манви и ѝ се извинява. Манви му отвръща, че той е този заради, който е смъмрена. Манви заплашва Вират, че ще му го върне. Вират пита дали Манви се опитва да го сплаши. Манви казва, че да.

Семейството на Дживика си тръгва.

Всички се събират навън. Семейството на Дживика си тръгва. Влюбеният Вирен не желае да се раздели с годеницата си. Той пита чичо си дали има ритуал за оставяне на семейството на момичето в дома им. Той отговаря, че може би има, ще попита дядо им и ще дойде... срамежливият Вирен го спира. Вирен продължава да тормози семейството на Дживика със загрижени въпроси. Накрая Манви му отговаря, че са се погрижили за всичко останало. Единственото нещо, което им липсва, е той и те с удоволствие биха го взели с тях. Срамежливият Вирен се отдръпва, колата потегля и семейството ги изпраща, а Вирен продължава да маха дълго след като колата се е отдалечила.

Гледайте индийския сериал „Неразделни“ всеки делничен ден от 13:30 ч. по NOVA.


Интересно, нали? Споделете тази публикация с вашите приятели във Фейсбук и Вайбър

Интересно, нали? Споделете тази публикация с вашите приятели във Фейсбук и Вайбър

Още публикации за: Неразделни

"Неразделни" - какво ще се случи в епизод 36

"Неразделни" - какво ще се случи в епизод 35

"Неразделни" - какво ще се случи в епизод 34

"Неразделни" - какво ще се случи в епизод 33

"Неразделни" - какво ще се случи в епизод 32