ТВ програма Boomerang - Неделя, 22.09.2019

00:05The Mr. Bean Animated Series - Coconut Shy15 мин.
Детско предаване
00:20Grizzy and the Lemmings - Yummy Fly6 мин.
Детско предаване
00:26Grizzy and the Lemmings - Good Bear, Bad Bear7 мин.
Детско предаване
00:33Grizzy and the Lemmings - Hat Tricks6 мин.
Детско предаване
00:39Grizzy and the Lemmings - Lemming Beach7 мин.
Детско предаване
00:46Grizzy and the Lemmings - No See, No Do4 мин.
Детско предаване
00:50The HAPPOS Family - Bridge5 мин.
Детско предаване
00:55My Knight and Me - The Leak10 мин.
Детско предаване
01:05My Knight and Me - Who`s That Squire15 мин.
Детско предаване
01:20My Knight and Me - Not So Angry Knight10 мин.
Детско предаване
01:30My Knight and Me - Invisible Jimmy10 мин.
Детско предаване
01:40Pat the Dog - Pat on Guard Duty7 мин.
Детско предаване
01:47Pat the Dog - Picnic Palaver6 мин.
Детско предаване
01:53Pat the Dog - Tricked Out7 мин.
Детско предаване
02:00Pat the Dog - Lola in Space7 мин.
Детско предаване
02:07Pat the Dog - Over-Inflated7 мин.
Детско предаване
02:14Pat the Dog - Playing Sick11 мин.
Детско предаване
02:25Grizzy and the Lemmings - Good Bear, Bad Bear6 мин.
Детско предаване
02:31Grizzy and the Lemmings - Hat Tricks7 мин.
Детско предаване
02:38Grizzy and the Lemmings - Lemming Beach7 мин.
Детско предаване
02:45Grizzy and the Lemmings - No See, No Do6 мин.
Детско предаване
02:51Grizzy and the Lemmings - Animal Pics7 мин.
Детско предаване
02:58Grizzy and the Lemmings - Bear Diet7 мин.
Детско предаване
03:05My Knight and Me - Henri The Rock Star10 мин.
Детско предаване
03:15My Knight and Me - Operation Apple Pie10 мин.
Детско предаване
03:25My Knight and Me - Mischief At Princess High10 мин.
Детско предаване
03:35My Knight and Me - Getting Cheesy15 мин.
Детско предаване
03:50Pat the Dog - Anchors Away!6 мин.
Детско предаване
03:56Pat the Dog - Frenemies8 мин.
Детско предаване
04:04Pat the Dog - Jurassik Pat6 мин.
Детско предаване
04:10Pat the Dog - Camping Carnage7 мин.
Детско предаване
04:17Pat the Dog - Pat versus Titan6 мин.
Детско предаване
04:23Pat the Dog - Dogfish12 мин.
Детско предаване
04:35Grizzy and the Lemmings - Balloon Bear6 мин.
Детско предаване
04:41Grizzy and the Lemmings - Bear Pillow7 мин.
Детско предаване
04:48Grizzy and the Lemmings - Hooks and Loops Bear7 мин.
Детско предаване
04:55Grizzy and the Lemmings - Fast Workout6 мин.
Детско предаване
05:01Grizzy and the Lemmings - Bat-Grizzy7 мин.
Детско предаване
05:08Grizzy and the Lemmings - Moveable Apps7 мин.
Детско предаване
05:15The Mr. Bean Animated Series - Home Movie10 мин.
Детско предаване
05:25The Mr. Bean Animated Series - Fish Sitting10 мин.
Детско предаване
05:35The Mr. Bean Animated Series - The Cruise10 мин.
Детско предаване
05:45The Mr. Bean Animated Series - Coconut Shy15 мин.
Детско предаване
06:00The Zoo - Into The Lion`s Den11 мин.
Детско предаване
06:11The Zoo - Jurgen`s Jungle Gym19 мин.
Детско предаване
06:30Mighty Mike - Handcuffed7 мин.
Детско предаване
06:37Mighty Mike - Boing Boing7 мин.
Детско предаване
06:44Mighty Mike - Agent 0006 мин.
Детско предаване
06:50The HAPPOS Family - Hiccups10 мин.
Детско предаване
07:00Taffy - Laughy Taffy7 мин.
Детско предаване
07:07Taffy - Pet Therapist7 мин.
Детско предаване
07:14Taffy - There Kitty Kitty11 мин.
Детско предаване
07:25The Tom and Jerry Show - Cat-titude Adjustment6 мин.
Детско предаване
07:31The Tom and Jerry Show - Funnel Face7 мин.
Детско предаване
07:38The Tom and Jerry Show - Wing Nuts17 мин.
Детско предаване
07:55The Tom and Jerry Show - Hair Today, Gone Tomorrow6 мин.
Детско предаване
08:01The Tom and Jerry Show - Hunger Games7 мин.
Детско предаване
08:08The Tom and Jerry Show - Pinch Hitter12 мин.
Детско предаване
08:20Baby Looney Tunes - Elements - Bend it Like Petunia9 мин.
Детско предаване
08:29Baby Looney Tunes - Elements - Cock-A-Doodle-Doo-It!21 мин.
Детско предаване
08:50Baby Looney Tunes - Elements - Win, Lose or Daffy10 мин.
Детско предаване
09:00Baby Looney Tunes - Elements - Wrong!20 мин.
Детско предаване
09:20New Looney Tunes - Elements - King Nutininkommen5 мин.
Детско предаване
09:25New Looney Tunes - Elements - Greenhouse Gasbag5 мин.
Детско предаване
09:30New Looney Tunes - Elements - AbracaWabbit5 мин.
Детско предаване
09:35New Looney Tunes - Elements - Ponce de Calzone10 мин.
Детско предаване
09:45New Looney Tunes - Elements - For the Love of Fraud5 мин.
Детско предаване
09:50New Looney Tunes - Elements - Not So Special Delivery5 мин.
Детско предаване
09:55New Looney Tunes - Elements - One Carroter in Search of an Artist5 мин.
Детско предаване
10:00New Looney Tunes - Elements - The Duck Days of Summer5 мин.
Детско предаване
10:05The HAPPOS Family - Hiccups10 мин.
Детско предаване
10:15Bunnicula - A Vampire at the Vet9 мин.
Детско предаване
10:24Bunnicula - Road Tripped21 мин.
Детско предаване
10:45Be Cool, Scooby-Doo! - Me, Myself and A.I.25 мин.
Детско предаване
11:10Be Cool, Scooby-Doo! - Gremlin on a Plane30 мин.
Детско предаване
11:40Mr Bean: The Animated Series - Elements - Haircut9 мин.
Детско предаване
11:49Mr Bean: The Animated Series - Elements - Neighbourly Bean16 мин.
Детско предаване
12:05Mr Bean: The Animated Series - Elements - Nurse!10 мин.
Детско предаване
12:15Mr Bean: The Animated Series - Elements - Dead Cat15 мин.
Детско предаване
12:30Bunnicula - The Maltese Bunny10 мин.
Детско предаване
12:40Bunnicula - Termites!15 мин.
Детско предаване
12:55Bunnicula - Clone-icula10 мин.
Детско предаване
13:05Bunnicula - Hiccup in Smoke20 мин.
Детско предаване
13:25Pink Panther and Pals - Elements - Life in the Pink Lane7 мин.
Детско предаване
13:32Pink Panther and Pals - Elements - Mitey Blue7 мин.
Детско предаване
13:39Pink Panther and Pals - Elements - Wild Pinkdom16 мин.
Детско предаване
13:55Mighty Mike - Handcuffed7 мин.
Детско предаване
14:02Mighty Mike - Boing Boing7 мин.
Детско предаване
14:09Mighty Mike - Agent 00016 мин.
Детско предаване
14:25Mr Bean: The Animated Series - Elements - Super Trolley10 мин.
Детско предаване
14:35Mr Bean: The Animated Series - Elements - Magpie15 мин.
Детско предаване
14:50Mr Bean: The Animated Series - Elements - Cat-Sitting10 мин.
Детско предаване
15:00Mr Bean: The Animated Series - Elements - The Bottle20 мин.
Детско предаване
15:20The Zoo - Into The Lion`s Den11 мин.
Детско предаване
15:31The Zoo - Jurgen`s Jungle Gym19 мин.
Детско предаване
15:50Bunnicula - O, Brother!10 мин.
Детско предаване
16:00Bunnicula - Mumkey Business15 мин.
Детско предаване
16:15Taffy - A Star is Born7 мин.
Детско предаване
16:22Taffy - Makeover Fakeover7 мин.
Детско предаване
16:29Taffy - The Eye of the Racoon16 мин.
Детско предаване
16:45Mighty Mike - The Invitation7 мин.
Детско предаване
16:52Mighty Mike - Fluffystein7 мин.
Детско предаване
16:59Mighty Mike - What A Circus11 мин.
Детско предаване
17:10The Mr. Bean Animated Series - Pizza Bean10 мин.
Детско предаване
17:20The Mr. Bean Animated Series - The Photograph20 мин.
Детско предаване
17:40Tom and Jerry 55 мин.
Детско предаване
18:35The Tom and Jerry Show - I Quit6 мин.
Детско предаване
18:41The Tom and Jerry Show - You Can`t Handle the Tooth14 мин.
Детско предаване
18:55Be Cool, Scooby-Doo! - Sorcerer Snacks Scare30 мин.
Детско предаване
19:25Ben 10 - Freaky Gwen Ben10 мин.
Детско предаване
19:35Ben 10 - Rustbucket RIP15 мин.
Детско предаване
19:50The Zoo - The Big Move11 мин.
Детско предаване
20:01The Zoo - Meet The Humans19 мин.
Детско предаване
20:20Taffy - A Star is Born7 мин.
Детско предаване
20:27Taffy - Makeover Fakeover7 мин.
Детско предаване
20:34Taffy - The Eye of the Racoon11 мин.
Детско предаване
20:45The HAPPOS Family - Pebble5 мин.
Детско предаване
20:50Grizzy and the Lemmings - Wild Modeling6 мин.
Детско предаване
20:56Grizzy and the Lemmings - Wild Zapping7 мин.
Детско предаване
21:03Grizzy and the Lemmings - The Bear Next Door12 мин.
Детско предаване
21:15Grizzy and the Lemmings - Warning: Unlimited Lemmings6 мин.
Детско предаване
21:21Grizzy and the Lemmings - Masked Racoon7 мин.
Детско предаване
21:28Grizzy and the Lemmings - Bouncing Bear17 мин.
Детско предаване
21:45My Knight and Me - At Her Majesty`s Service10 мин.
Детско предаване
21:55My Knight and Me - My Knight, My Dragon And Me20 мин.
Детско предаване
22:15My Knight and Me - The Swan`s Biggest Fan10 мин.
Детско предаване
22:25My Knight and Me - Epic Dream15 мин.
Детско предаване
22:40Pat the Dog - House of Spooks7 мин.
Детско предаване
22:47Pat the Dog - 3D Printer7 мин.
Детско предаване
22:54Pat the Dog - Pat`s Big Heist11 мин.
Детско предаване
23:05Pat the Dog - High Security Christmas7 мин.
Детско предаване
23:12Pat the Dog - Like a Ton of Bricks7 мин.
Детско предаване
23:19Pat the Dog - Mayhem at the Museum11 мин.
Детско предаване
23:30The Mr. Bean Animated Series - Green Bean10 мин.
Детско предаване
23:40The Mr. Bean Animated Series - Cash Machine15 мин.
Детско предаване
23:55The Mr. Bean Animated Series - Litterbug10 мин.
Детско предаване

Програма на Boomerang за Неделя. Възможни са промени в предварително обявената тв програма.

» ТВ програма на Boomerang за днес

Не пропускайте

Легенда

Телевизия

Boomerang е дом на неостаряващи любими герои като Скуби Ду, Том и Джери и Семейство Флинстоун. Boomerang показва анимационни филми за цялото семейство и представя обичаните герои на всяко следващо ново поколение. още...

Популярно в poTV.bg