ТВ програма Boomerang - Неделя, 28.04.2019

00:00Mr Bean: The Animated Series - Elements Wanted15 мин.
Детско предаване
00:15Grizzy and the Lemmings Kung Fu Lemmings6 мин.
Детско предаване
00:21Grizzy and the Lemmings A Midsummer Bear`s Dream7 мин.
Детско предаване
00:28Grizzy and the Lemmings Manufacturing Secret6 мин.
Детско предаване
00:34Grizzy and the Lemmings Bling Bling Bear7 мин.
Детско предаване
00:41Grizzy and the Lemmings Intellectual Bear6 мин.
Детско предаване
00:47Grizzy and the Lemmings Voodoo Blanket3 мин.
Детско предаване
00:50The HAPPOS Family Super Support5 мин.
Детско предаване
00:55My Knight and Me Cease Fire10 мин.
Детско предаване
01:05My Knight and Me The Sorcerers15 мин.
Детско предаване
01:20My Knight and Me Parent/Children Day10 мин.
Детско предаване
01:30My Knight and Me Lucky Tooth10 мин.
Детско предаване
01:40Pat the Dog Geocaching7 мин.
Детско предаване
01:47Pat the Dog Monster Melon6 мин.
Детско предаване
01:53Pat the Dog Eyes Wide Open7 мин.
Детско предаване
02:00Pat the Dog Dances with Fleas7 мин.
Детско предаване
02:07Pat the Dog Circus Chaos7 мин.
Детско предаване
02:14Pat the Dog The Guanos11 мин.
Детско предаване
02:25Grizzy and the Lemmings Make Peace Not War6 мин.
Детско предаване
02:31Grizzy and the Lemmings Disguised Reality7 мин.
Детско предаване
02:38Grizzy and the Lemmings Folds and Folds Again7 мин.
Детско предаване
02:45Grizzy and the Lemmings Cartoon Bear7 мин.
Детско предаване
02:52Grizzy and the Lemmings XXL Bear7 мин.
Детско предаване
02:59Grizzy and the Lemmings Never Judge A Bear By Its Cover6 мин.
Детско предаване
03:05My Knight and Me Back To School10 мин.
Детско предаване
03:15My Knight and Me The Mean Team10 мин.
Детско предаване
03:25My Knight and Me My Dad And Me10 мин.
Детско предаване
03:35My Knight and Me Caught On Tape15 мин.
Детско предаване
03:50Pat the Dog All Fired Up7 мин.
Детско предаване
03:57Pat the Dog A Day at the Museum7 мин.
Детско предаване
04:04Pat the Dog A Star Passes By6 мин.
Детско предаване
04:10Pat the Dog The Gang Gangs Up7 мин.
Детско предаване
04:17Pat the Dog April Fool6 мин.
Детско предаване
04:23Pat the Dog Tirouli12 мин.
Детско предаване
04:35Grizzy and the Lemmings Bear Glasses6 мин.
Детско предаване
04:41Grizzy and the Lemmings Bear Under Close Protection7 мин.
Детско предаване
04:48Grizzy and the Lemmings Zero Visibility7 мин.
Детско предаване
04:55Grizzy and the Lemmings Intensive Care6 мин.
Детско предаване
05:01Grizzy and the Lemmings Lemming Gum7 мин.
Детско предаване
05:08Grizzy and the Lemmings Lemming Juice7 мин.
Детско предаване
05:15Mr Bean: The Animated Series - Elements Art Thief10 мин.
Детско предаване
05:25Mr Bean: The Animated Series - Elements Scaredy Bean10 мин.
Детско предаване
05:35Mr Bean: The Animated Series - Elements Hot Date10 мин.
Детско предаване
05:45Mr Bean: The Animated Series - Elements Wanted15 мин.
Детско предаване
06:00Pink Panther and Pals - Elements Pink on the Canvas7 мин.
Детско предаване
06:07Pink Panther and Pals - Elements Ant Arctic7 мин.
Детско предаване
06:14Pink Panther and Pals - Elements And Not a Drop to Pink16 мин.
Детско предаване
06:30The Mr. Bean Animated Series Pizza Bean10 мин.
Детско предаване
06:40The Mr. Bean Animated Series The Photograph15 мин.
Детско предаване
06:55The HAPPOS Family Target5 мин.
Детско предаване
07:00Grizzy and the Lemmings As Far as Bear Can Remember6 мин.
Детско предаване
07:06Grizzy and the Lemmings Chemical Lemmings7 мин.
Детско предаване
07:13Grizzy and the Lemmings Remote Control12 мин.
Детско предаване
07:25The Tom and Jerry Show Maust6 мин.
Детско предаване
07:31The Tom and Jerry Show Costume Party Smarty7 мин.
Детско предаване
07:38The Tom and Jerry Show Battle of the Butlers12 мин.
Детско предаване
07:50The Tom and Jerry Show - Elements Dinner Is Swerved9 мин.
Детско предаване
07:59The Tom and Jerry Show - Elements Bottled Up Emotions21 мин.
Детско предаване
08:20Baby Looney Tunes - Elements Yours, Mine...and Mine, Mine!9 мин.
Детско предаване
08:29Baby Looney Tunes - Elements Act Your Age21 мин.
Детско предаване
08:50Baby Looney Tunes - Elements Loose Change9 мин.
Детско предаване
08:59Baby Looney Tunes - Elements Who`s Your Granny?16 мин.
Детско предаване
09:15New Looney Tunes - Elements Easter Bunny Imposter5 мин.
Детско предаване
09:20New Looney Tunes - Elements Easter Tweets5 мин.
Детско предаване
09:25New Looney Tunes - Elements Hoarder Up5 мин.
Детско предаване
09:30New Looney Tunes - Elements Cougar, Cougar15 мин.
Детско предаване
09:45New Looney Tunes - Elements The Wedding Quacksher5 мин.
Детско предаване
09:50New Looney Tunes - Elements The Food Notwork5 мин.
Детско предаване
09:55New Looney Tunes - Elements A Duck in the Aquarium5 мин.
Детско предаване
10:00New Looney Tunes - Elements The BreezeHammer10 мин.
Детско предаване
10:10Bunnicula Ghost Chef9 мин.
Детско предаване
10:19Bunnicula Catula11 мин.
Детско предаване
10:30Bunnicula Dreamcatcher15 мин.
Детско предаване
10:45The HAPPOS Family Target5 мин.
Детско предаване
10:50Be Cool, Scooby-Doo! Be Quiet Scooby-Doo!30 мин.
Детско предаване
11:20Be Cool, Scooby-Doo! All Paws on Deck25 мин.
Детско предаване
11:45Pink Panther and Pals - Elements Pinkaroni Pizza7 мин.
Детско предаване
11:52Pink Panther and Pals - Elements Find Your Own Ant7 мин.
Детско предаване
11:59Pink Panther and Pals - Elements Gold, Silver, Bronze 16 мин.
Детско предаване
12:15Mr Bean: The Animated Series - Elements No Parking10 мин.
Детско предаване
12:25Mr Bean: The Animated Series - Elements Bean`s Bounty15 мин.
Детско предаване
12:40Mr Bean: The Animated Series - Elements Hot Date10 мин.
Детско предаване
12:50Mr Bean: The Animated Series - Elements Wanted11 мин.
Детско предаване
13:01Mr Bean: The Animated Series - Elements Gadget Kid10 мин.
Детско предаване
13:11Mr Bean: The Animated Series - Elements The Visitor11 мин.
Детско предаване
13:22Mr Bean: The Animated Series - Elements Big TV11 мин.
Детско предаване
13:33Mr Bean: The Animated Series - Elements Keyboard Capers17 мин.
Детско предаване
13:50The HAPPOS Family Shooting Stars10 мин.
Детско предаване
14:00Pink Panther and Pals - Elements Remotely Pink7 мин.
Детско предаване
14:07Pink Panther and Pals - Elements I Didn`t See That Coming7 мин.
Детско предаване
14:14Pink Panther and Pals - Elements Pink Party of One11 мин.
Детско предаване
14:25Pink Panther and Pals - Elements Pink Pool Fool6 мин.
Детско предаване
14:31Pink Panther and Pals - Elements The Aardvark`s New Moves19 мин.
Детско предаване
14:50The Mr. Bean Animated Series Pizza Bean10 мин.
Детско предаване
15:00The Mr. Bean Animated Series The Photograph15 мин.
Детско предаване
15:15The Mr. Bean Animated Series Dancing Bean10 мин.
Детско предаване
15:25The Mr. Bean Animated Series Bean Shopping20 мин.
Детско предаване
15:45Baby Looney Tunes - Elements Melissa the Hero9 мин.
Детско предаване
15:54Baby Looney Tunes - Elements The Trouble with Larry16 мин.
Детско предаване
16:10Bunnicula Haunted Dog House9 мин.
Детско предаване
16:19Bunnicula Lucky Vampire`s Foot21 мин.
Детско предаване
16:40Angelo Rules - Season 3 Get Well Soon11 мин.
Детско предаване
16:51Angelo Rules - Season 3 Slobber School14 мин.
Детско предаване
17:05Be Cool, Scooby-Doo! Naughty or Ice25 мин.
Детско предаване
17:30The Tom and Jerry Show Tom Prix6 мин.
Детско предаване
17:36The Tom and Jerry Show Kid Stuff7 мин.
Детско предаване
17:43The Tom and Jerry Show Stolen Heart12 мин.
Детско предаване
17:55The Tom and Jerry Show - Elements Turn About9 мин.
Детско предаване
18:04The Tom and Jerry Show - Elements The Plight Before Christmas16 мин.
Детско предаване
18:20Be Cool, Scooby-Doo! Screama Donna25 мин.
Детско предаване
18:45Be Cool, Scooby-Doo! If You Can`t Scooby-Doo the Time, Don`t Scooby-Doo the Crime30 мин.
Детско предаване
19:15Ben 10 Zombozo-Land10 мин.
Детско предаване
19:25Ben 10 Don`t Laze Me, Bro20 мин.
Детско предаване
19:45Angelo Rules - Season 3 Surprise Package11 мин.
Детско предаване
19:56Angelo Rules - Season 3 April Fools14 мин.
Детско предаване
20:10New Looney Tunes - Elements Bugs vs. Snail5 мин.
Детско предаване
20:15New Looney Tunes - Elements To Catch a Fairy5 мин.
Детско предаване
20:20New Looney Tunes - Elements Bugs in the Garden5 мин.
Детско предаване
20:25New Looney Tunes - Elements Scarecrow5 мин.
Детско предаване
20:30New Looney Tunes - Elements Painter Paint Hare10 мин.
Детско предаване
20:40The HAPPOS Family Bubbles5 мин.
Детско предаване
20:45Grizzy and the Lemmings Make Peace Not War6 мин.
Детско предаване
20:51Grizzy and the Lemmings Disguised Reality7 мин.
Детско предаване
20:58Grizzy and the Lemmings Folds and Folds Again12 мин.
Детско предаване
21:10Grizzy and the Lemmings Cartoon Bear6 мин.
Детско предаване
21:16Grizzy and the Lemmings XXL Bear7 мин.
Детско предаване
21:23Grizzy and the Lemmings Never Judge A Bear By Its Cover17 мин.
Детско предаване
21:40My Knight and Me Red Dawn10 мин.
Детско предаване
21:50My Knight and Me Not So Fast15 мин.
Детско предаване
22:05My Knight and Me Princess Jimmy10 мин.
Детско предаване
22:15My Knight and Me Kurt The Shining Squire15 мин.
Детско предаване
22:30Pat the Dog Photo-Bomb7 мин.
Детско предаване
22:37Pat the Dog Pat Goes Green7 мин.
Детско предаване
22:44Pat the Dog Face the Music11 мин.
Детско предаване
22:55Pat the Dog Fundraising for Furballs7 мин.
Детско предаване
23:02Pat the Dog Disaster for Dinner7 мин.
Детско предаване
23:09Pat the Dog The Interview11 мин.
Детско предаване
23:20Mr Bean: The Animated Series - Elements Gadget Kid10 мин.
Детско предаване
23:30Mr Bean: The Animated Series - Elements The Visitor20 мин.
Детско предаване
23:50Mr Bean: The Animated Series - Elements Big TV10 мин.
Детско предаване

Програма на Boomerang за Неделя. Възможни са промени в предварително обявената тв програма.

» ТВ програма на Boomerang за следващия ден

Не пропускайте

Легенда

Телевизия

Boomerang е дом на неостаряващи любими герои като Скуби Ду, Том и Джери и Семейство Флинстоун. Boomerang показва анимационни филми за цялото семейство и представя обичаните герои на всяко следващо ново поколение. още...

Популярно в poTV.bg