"Шменти Капели: Легендата"

Фото 1 от 15

Сатиричният сериал "Шменти Капели: Легендата" показва тарикатите и балъците в българската действителност.