Други

Цифрова ефирна телевизия от 2013-та

0/5

Цифрова ефирна телевизия от 2013-та

Цифрова ефирна телевизия от 2013-та

От 1 септември 2013 г. наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване се прекратява, реши парламентът. В тримесечен срок от влизането в сила на измененията Министерският съвет трябва да приеме план за въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване /DVB-T/, с разписани етапи и срокове. В плана ще се предвиди и комплекс от мерки за подпомагане на хора със специфични социални потребности, за да се осигурят устройства, които да им позволят достъп до радио и телевизионни програми.

До 1 септември 2013 г. КРС трябва да открие процедура за конкурс за предприятие, което да получи разрешение за ползване на индивидуално определен радиочестотeн спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за цифровото телевизионно радиоразпръскване с национален обхват.

Още за DVB-T, цифрова телевизия

Какво е твоето мнение?

Виж мнения за Цифрова ефирна телевизия от 2013-та (0 коментара)

Не пропускайте

ТВ анонси

Популярно в poTV.bg