Какво ще се случи...

"Сълзи над Босфора" - 23 епизод

• От 0/5

"Сълзи над Босфора" - 23 епизод
"Сълзи над Босфора" - 23 епизод
Еге, връщайки се вкъщи, забелязва, че Зейнеп я няма.

писмото

Намира , което тя му е оставила.

Зейнеп се е върнала при своето семейство

Зейнеп се е върнала при своето семейство. Тя мисли за Еге и момичетата. Сън не я лови.

Шейда е прибрала багажа си и отсяда при Керим. Мечтае да заживеят като едно семейство, както и преди.

Еда научава за предложението за женитба, отправено от страна на Атеш към Ляле.

Еда научава за предложението за женитба, отправено от страна на Атеш към Ляле
. Побърква се.

Еге отива на разговор с Зейнеп, но Селчук му заявява, че той трябва добре да преосмисли всичко и го отпраща.Настъпва денят за постановяването на съдебното решение относно даването на попечителството над децата. Всички се отправят към съдебната палата. 

Още за Сълзи над Босфора

Какво е твоето мнение?

Виж мнения за "Сълзи над Босфора" - 23 епизод (1 коментар)

Не пропускайте

ТВ анонси

Популярно в poTV.bg